Polityka prywatności

§1. Postanowienia ogólne

1. Odkrywcze definicje
 1. Strona internetowa pod adresem https://parusdesign.pl/, określana dalej jako parusdesign.pl lub Strona.
 2. Studio graficzne parus design, określane dalej jako parus design lub parus.
 3. Administrator oraz właściciel strony Sebastian Szumała, określany dalej jako Administrator.
 4. Ty, czyli osoba przebywająca i korzystająca ze strony, określana dalej jako Użytkownik.
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., określane dalej jako RODO.
2. Obowiązywanie
 1. Polityka prywatności spełnia obowiązek informacyjny wynikający z RODO oraz pozostałych przepisów prawa, tj. z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz z ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.
 2. Postanowienia Polityki prywatności wchodzą w życie wraz z datą publikacji, tj. 2 lipca 2022 r.
 3. O wszelkich zmianach w Polityce prywatności Administrator będzie informował pod adresem https://parusdesign.pl/polityka-prywatnosci/.

§2. Dane osobowe

1. Przetwarzanie danych
 1. Administratorem strony oraz danych osobowych jest parus design Sebastian Szumała, ul. Narcyzowa 8B/29, 81-653 Gdynia, NIP 5862381741.
 2. Kontakt z Administratorem danych osobowych:
  1. adres e-mail:  czesc@parusdesign.pl,
  2. numer telefonu: +48 507-679-646.
 3. Korzystanie ze Strony jest w pełni anonimowe do momentu podania danych osobowych przez Użytkownika. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne i wynika z woli Użytkownika.
 4. Dane osobowe są przetwarzane:
  1. Zgodnie z obowiązującym prawem.
  2. Zgodnie z Polityką prywatności.
  3. Zgodnie z RODO.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu względem sposobu przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Zasady i zakres realizacji praw wskazanych w pkt. 1.4. są określone w art. 16-21 RODO.
 7. Administrator zastrzega prawo do przetwarzania danych Użytkownika po cofnięciu zgody tylko wtedy, gdy zajdzie potrzeba dochodzenia ewentualnych roszczeń, dochodzenia praw przed sądem lub w przypadku wymogu z tytułu przepisów prawa.
 8. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika podmiotom upoważnionym, np. organom ścigania, gdy jest do tego powołany przepisami prawa.
 9. Administrator gwarantuje bezpieczne przetwarzanie danych oraz wdrożenie systemów zapobiegających ich naruszeniom, między innymi poprzez używanie bezpiecznych haseł, używanie bezpiecznego protokołu https oraz certyfikatu SSL, zabezpieczającego użytkownika przy komunikacji ze Stroną.
 10. Administrator może przechowywać dane Użytkownika do 10 lat od czasu ich przekazania na potrzeby ewidencji oraz kampanii reklamowych, lub do czasu złożenia żądania wycofania i/lub usunięcia danych przez Użytkownika.
2. Odbiorcy danych
 1. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych Użytkownika podwykonawcom oferowanych przez niego usług w celu świadczenia usług przez Administratora. W zależności od celu przetwarzania dane Użytkownika są powierzane:
  1. PROSERWER Michał Kalenik – w celu przechowywania danych Użytkownika na serwerze: w bazach danych, w systemie teleinformatycznym Strony oraz na kontach pocztowych Administratora.
  2. Asana, Inc. – w celu zarządzania projektami Administratora, niezbędnego do świadczenia usług Użytkownikowi.
  3. Google LLC – w celu przechowywania danych, kopii danych oraz zbiorów danych, między innymi w usługach Google Analitycs, Dysk Google, Notatki Keep, Arkusze Google oraz Dokumenty Google.
  4. Facebook, Inc. – w celu wykorzystywania narzędzi remarketingowych (w tym Facebook Pixel), w tym możliwości kierowania reklam, m.in. na adresy e-mail Użytkownika.
  5. Useme sp. z o.o. – w celu zarządzania umowami o świadczenie usług zawieranymi z Administratorem, wystawiania umów oraz faktur.
  6. Infakt Sp. z o.o. – w celu zarządzania bazą Klientów, wystawiania umów oraz faktur.
3. Cele i czynności przetwarzania danych
 1. Wypełnienie formularza kontaktowego – w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem,  prezentacji oferty przez Administratora oraz archiwizacji konwersacji z Użytkownikiem w celu wykazania jej przebiegu, gdy zajdzie taka potrzeba. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przetworzenia zapytania przez Stronę i realizacji ww. celów.
  1. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO.
  2. Przetworzenie zapytania odbywa się na podstawie zgody Użytkownika.
  3. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Zawieranie umów i wystawianie faktur – w celu realizacji przedmiotu umów i obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podanie danych jest niezbędnym warunkiem zawarcia umowy.
  1. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 3. Cele marketingowe – na podstawie dobrowolnej zgody na podanie danych w celach marketingowych, w celu kierowania do Użytkownika treści marketingowych Administratora, w tym treści reklamowych.
  1. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  2. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Komentarze – Użytkownik, w momencie pozostawienia komentarza pod wpisem na blogu dostępnym na Stronie, wyraża zgodę na gromadzenie danych wymaganych przez pola formularza komentarza, oraz adres IP i dane przeglądarki w celu zabezpieczenia Strony przed złośliwym oprogramowaniem spamującym.

§3. Polityka plików cookie

 1. Strona wykorzystuje pliki cookie, czyli tzw. ciasteczka. Są to niewielkie pliki z ciągami znaków (litery i cyfry), gromadzone na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputer, laptop, smartfon, tablet).
 2. Podczas pierwszej wizyty na Stronie Użytkownikowi zostaje wyświetlony natrętny popup, wypełniający obowiązek informacyjny o stosowaniu plików cookie.
 3. Użytkownik udziela Stronie zgody na użycie plików cookie, akceptując ich wykorzystanie poprzez zatwierdzenie przyciskiem “Ok” lub zignorowanie komunikatu.
 4. Korzystanie ze Strony z włączonymi plikami cookie oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
 5. Każdy Użytkownik może wyłączyć stosowanie plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Pliki cookie są jednak niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony, a ich wyłączenie może skutkować technicznymi trudnościami w korzystaniu ze Strony, za które Administrator nie odpowiada.
 6. Użytkownik ma prawo i możliwość usunięcia plików cookies podczas korzystania ze strony lub po jej opuszczeniu, korzystając z funkcji udostępnianych przez przeglądarkę.
 7. Niektóre cookies są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki (cookies sesyjne), a inne są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i umożliwiają rozpoznanie systemu i przeglądarki Użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę (cookies trwałe).
 8. Pliki cookies mogą być odczytywanie przez system teleinformatyczny Strony (tzw. cookies własne) oraz systemy podmiotów trzecich (tzw. cookies podmiotów trzecich).
 9. Cookies własnych są używane w celu zapewnienia Użytkownikowi prawidłowego i bezawaryjnego korzystania ze Strony.
 10. Inne kategorie używanych plików cookie to: cookies bezpieczeństwa, wydajnościowe, funkcjonalne, reklamowe.
 11. Serwis wykorzystuje funkcjonalności dostarczane przez podmioty trzecie, które używają cookies podmiotów trzecich w celu świadczenia usług w Stronie. Są to następujące usługi:
  1. Google Analitycs – usługa dostarczana przez Google LLC, wykorzystywana do tworzenia statystyk i analizowania ich w celu optymalizacji Strony. Polityka prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en
  2. Facebook Pixel – usługa dostarczana przez Facebook, Inc. w celu dostarczania reklam przez serwis social media Facebook.
 12. Na Stronie mogą występować wtyczki serwisów społecznościowych: Facebook, Facebook Messenger, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube oraz Pinterest.
  1. Wyświetlanie podstron Strony, które zawierają wtyczkę, oznacza komunikację Strony z serwerami serwisów społecznościowych, a zawartość wtyczki jest przekazywana do przeglądarki Użytkownika. Integracja wtyczki wysyła informację do serwisu social media, że z przeglądarki Użytkownika wyświetlono Stronę, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu w serwisie social media lub nie jest zalogowany na urządzeniu końcowym, i jest przekazywana na serwer serwisu social media.
  2. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w serwisie social media, serwis ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na Stronie do profilu Użytkownika w serwisie social media. Jeśli zalogowany Użytkownik użyje wtyczki, by udostępnić/zareagować na materiał w Stronie, odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer Strony społecznościowego.
  3. Informacje przekazane serwisom social media mogą zostać przez nie przetwarzane, m.in. opublikowane w tychże serwisach oraz wyświetlane osobom dodanym jako kontakty/znajomi Użytkownika. Cele, zakres gromadzenia, sposoby przetwarzania i wykorzystywania danych Użytkownika oraz możliwość kontaktu i prawa Użytkownika opisują polityki prywatności usługodawców: Facebook: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy
  4. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na przyporządkowywanie wizyty w Stronie jego profilowi w serwisie social media, przed wizytą w Stronie powinien wylogować się z aktywnych sesji serwisów social media. Przeglądarki internetowe oferują również wtyczki i dodatki pozwalające na blokowanie działalności przyporządkowującej serwisów social media.
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2022 r.